Category Archives: เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลังทัศนคติเชิงบวก

สัญลักษณ์และสัญลักษณ์เป็นที่นิยมในเกือบทุกอารยธรรม วัฒนธรรม และศาสนาที่วิวัฒนาการมาบนโลก ล้วนฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของเรานั่นเอง สัญลักษณ์ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของเรา เครื่องรางของขลังและหากอิทธิพลของพวกมันแข็งแกร่งเพียงพอ ก็สามารถกระตุ้นความมั่นใจ ความพยายาม และผลลัพธ์ที่ดีได้ ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ว่าภาพเขียน รูปภาพ เครื่องประดับ รูปปั้น นก สัตว์ และอื่นๆ ล้วนมีความหมายและผลกระทบต่อเรา เครื่องรางของขลังหลังจากที่ได้เฝ้าดูธรรมชาติ เหตุการณ์ ชีวิตสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ มนุษยชาติได้พัฒนาฐานข้อมูลสัญลักษณ์เชิงบวกที่ผ่านการทดสอบมาอย่างยาวนานและยาวนาน เมื่อเข้าใจและเปิดใช้งานรูปทรงเรขาคณิต ขนาด ความหมาย และความแตกต่างอื่นๆ อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้ส่ง/ขยายพลังงานซึ่งเป็นพลังชีวิตที่สำคัญที่ควบคุมทุกสิ่งในจักรวาล ตัวอย่างคลาสสิก ได้แก่ คริสตัล พีระมิด ยันต์เวท เรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลังเชิงบวกสามารถเปลี่ยนแปลงการไหลของพลังงานและเพิ่มพื้นที่โดยรอบ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแนะนำแง่บวกในสภาพแวดล้อมของเรา ปกติจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แก้/แก้ ปัญหา แก้สถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหรือเพิ่มพูนให้เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง มีสัญลักษณ์ต่างๆ (เช่น คริสตัล) ที่เมื่อวาง … Continue reading

Posted in เครื่องรางของขลัง | Comments Off on เครื่องรางของขลังทัศนคติเชิงบวก