Category Archives: ศัลยกรรมเกาหลี

สาเหตุที่การทำศัลยกรรมเกาหลีได้รับความนิยมในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่คุณอาจคิดว่าการศัลยกรรมเกาหลีนั้นเหมือนกับการทำศัลยกรรมพลาสติก ศัลยแพทย์พลาสติกส่วนใหญ่เลือกที่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติของพวกเขาในครั้งแรกและดังนั้นทั้งสองคำมักใช้ในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ไม่ถูกต้อง แม้ว่าพวกเขาจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด แต่การผ่าตัดประเภทนี้ก็ไม่เหมือนกัน การทำศัลยกรรมความงามและการศัลยกรรมเกาหลีมีลักษณะเพื่อปรับปรุงลักษณะของผู้ป่วย แต่พวกเขามีปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกันในการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและการฝึกอบรม ศัลยกรรมเกาหลีมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับลักษณะทางกายภาพ การศัลยกรรมเกาหลีประเภทนี้มีหลักเกณฑ์เทคนิคและขั้นตอนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงลักษณะของผู้ป่วย โดยพื้นฐานแล้วมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมมาตรสัดส่วนและความสวยงามอุทธรณ์ ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ในทุกส่วนของลำคอศีรษะและลำตัว เนื่องจากบริเวณที่ได้รับการรักษามีหน้าที่ปกติการผ่าตัดเครื่องสำอางจึงเป็นทางเลือกเท่านั้น มันดำเนินการโดยแพทย์จากสาขาการแพทย์ที่แตกต่างกันเช่นศัลยกรรมเกาหลี ศัลยกรรมเกาหลีเรียกว่าการผ่าตัดพิเศษที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความบกพร่องทางใบหน้าและร่างกายอันเป็นผลมาจากความผิดปกติของการเกิดแผลไหม้โรคและการบาดเจ็บ มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขพื้นที่ของร่างกายที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องและมีความทันสมัย แม้ว่าศัลยแพทย์พลาสติกส่วนใหญ่เลือกที่จะผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมและยังทำการผ่าตัดเครื่องสำอางการฝึกอบรมการผ่าตัดของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการศัลยกรรมเกาหลี แท้ที่จริงสมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและศัลยแพทย์ การฝึกอบรมการศัลยกรรมเกาหลี สามารถทำได้โดยการทำโครงการที่พักอาศัยหลังสำเร็จการศึกษา แพทย์ที่ได้รับการรับรองคณะกรรมการการศัลยกรรมเกาหลี ต้องจบการอาศัยการผ่าตัดโดยทั่วไปและเพิ่มอีกสองปีในสาขาที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าโปรแกรมที่อยู่อาศัยอาจรวมถึงการผ่าตัดเครื่องสำอางเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมของศัลยแพทย์พวกเขามักจะไม่ได้มาพร้อมกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนเครื่องสำอางแต่ละ ดังนั้นคณะกรรมการศัลยกรรมเกาหลีที่ได้รับการรับรองจะแสดงระดับการฝึกอบรมและประสบการณ์เฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมพลาสติก แต่ไม่ได้ระบุถึงสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมเกาหลีเนื่องจากการฝึกอบรมผู้อยู่อาศัยจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการในการราคาศัลยกรรมเกาหลี ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนเครื่องสำอางที่พบบ่อยที่สุด มันไม่ได้เปิดเผยว่าแพทย์จะได้รับการฝึกฝนมากขึ้นในการผ่าตัดเครื่องสำอางมากกว่าแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการในสาขาอื่นที่เชี่ยวชาญหรือไม่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงามจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากการฝึกอบรมผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันไม่มีโปรแกรมที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯที่อุทิศตนเพื่อการผ่าตัดประเภทนี้ ด้วยเหตุนี้ศัลยแพทย์เครื่องสำอางจึงต้องได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้อยู่อาศัยแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องมีการคบหาสมาคมหลังจากที่อยู่อาศัย รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.minepsth.com/

Posted in ศัลยกรรมเกาหลี | Comments Off on สาเหตุที่การทำศัลยกรรมเกาหลีได้รับความนิยมในปัจจุบัน