Category Archives: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีประโยชน์ที่สำคัญบางประการในการเลิกบุหรี่

ปัญหาที่เกิดจากความชื้นที่เกิดจากวัสดุปูพื้นที่ติดตั้งบนแผ่นพื้นคอนกรีตบนพื้นดินน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นภัยต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวัสดุ ความสัมพันธ์หลุดลุ่ย น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าการรับประกันเป็นโมฆะ คดีความ และการสูญเสียความศรัทธาในผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ โปรดดูรายการตัวเลือกด้านล่าง http://www.hisovape.com เมื่อตรวจพบการปล่อยไอความชื้นในแผ่นคอนกรีตห้ามติดตั้งพื้นอุตสาหกรรมการปูพื้นในวงกว้างระบุการส่งไอสูงสุด 3.0 ปอนด์เหนือ 1,000 ตารางฟุตใน 24 ชั่วโมงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น และการส่งผ่านสูงสุด 5.0 ปอนด์สำหรับระบบพรมระบายอากาศ ระดับการปล่อยมลพิษที่สูงกว่าเกณฑ์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดสูงสุดจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในที่สุด หากการกระจายไอของแผ่นพื้นเกินค่าความเผื่อสูงสุด สามารถติดตั้งระบบพื้นยกได้ซึ่งไม่อนุญาตให้พื้นสัมผัสกับพื้นผิว สำหรับวัสดุปูพื้น ทางเลือกแรกคือไม่ต้องติดตั้งพื้นผิวพื้นถอดและเปลี่ยนคอนกรีตถ้าการกระจายไอของแผ่นพื้นมีปริมาณมากภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ นั่นเป็นเพราะความพรุนของคอนกรีต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแผ่นพื้นมีสภาพถาวร และเว้นแต่ได้รับการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา วิธีเดียวที่จะกำจัดมันคือการเปลี่ยนแผ่นพื้นติดตั้งระบบพื้นยกพื้นขึ้นถ้าการกระจายไอของแผ่นพื้นสูงเกินไปสำหรับพื้น สามารถติดตั้งระบบพื้นยกที่ไม่อนุญาตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้พื้นสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง อย่างไรก็ตาม สามารถติดตั้งระบบพื้นยกได้ซึ่งไม่อนุญาตให้พื้นสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ระบบพื้นยกไม่ได้ป้องกันการปล่อยไอระเหย น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอาจส่งผลให้น้ำกลั่นตัวอยู่ใต้พื้น สิ่งแวดล้อมนี้สร้างโรงละครสำหรับการเติบโตทางชีวภาพปล่อยให้พื้นล้มเหลวน่าเสียดายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่นี่คือการปฏิบัติอันดับหนึ่ง สาเหตุที่ผู้คนเพิกเฉยต่อข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวนั้นมีมากมาย บางครั้งก็เป็นการไม่เชื่อว่ามีปัญหาอยู่ บางครั้งก็ไม่มีเงินอยู่ในงบประมาณ หากเจ้าของปฏิเสธที่จะแก้ไขเงื่อนไข ผู้รับเหมาปูพื้นจะเหลือทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด หลายครั้งเป็นเพราะไม่มีการทดสอบหรือทำการทดสอบ … Continue reading

Posted in น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า | Comments Off on น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีประโยชน์ที่สำคัญบางประการในการเลิกบุหรี่