Monthly Archives: March 2017

สาระสำคัญดีๆเกี่ยวกับแสลนกรองแสง หรือ ตาข่ายกรองแสง

ภาระของแสลนกรองแสงตรงนั้นหมายความว่า การลดราคาทอนความเข้มความสว่างให้บางเบาลงเพื่อให้ไม่ให้รุกข์นั้นได้แสงบานเบอะจนเกินพอดี การคัดร้อยละในการกรองแสงของแสลนกรองแสงก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มของไม้ กับระยะอายุของไม้ที่เราปลูกค่ะ เช่น ในช่วงของการปักชำเล็ด จนถึงยุคสมัยอนุบาลกล้าก็ต้องใช้การกรองแสงมากหน่อยหมาย 70% ถึง 80% ครับ และเมื่อต้นกล้ามีอายุมากขึ้น จนทำได้ย้ายลงแปลงผลไม้เพาะเลี้ยงได้นั้น จำนวนแสงที่ได้รับก็ต้องเพิ่มพูน เราอาจใช้กรองแสงแค่ประมาณ 50% ถึง 60% ก็เพียงพอต่อความอยากของรุกข์แล้วล่ะ และถึงแม้นชนิดพืชที่สร้างนั้น เป็นพฤกษาประเภทที่ไม่ชอบแสงจ้า หมายมั่นร่มเงา ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้ ไม้กลุ่มนี้ไม่ต้องการแสงจำนวนรวมมากๆ โดยเหตุนั้นเราก็ต้องใช้กรองแสงในส่วนแบ่งที่สูงขึ้นซัก 80% กำลังดีค่ะ และอีกเรื่องคือ สีของแสลนกรอง ที่มีทั้ง สีดำ และ สีเขียว แล้วเราน่าจะใช้สีอะไรดีล่ะ? ทั้ง 2 สีนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีกับแสงและความเห็น อีกนัยหนึ่ง แสลนกรองแสง … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on สาระสำคัญดีๆเกี่ยวกับแสลนกรองแสง หรือ ตาข่ายกรองแสง