Monthly Archives: September 2015

ปัยจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญของการตลาด เพื่อประเมินว่าธุรกิจของเราจะมีลักษณะอย่างไร มีความเสี่ยงแค่ไหนในการทำธุรกิจ สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจ มีดังนี้ 1.ผู้ซื้อก็มีอำนาจที่จะกำหนดราคาของสินค้าให้ลดลง ลูกค้านั้นจะมีสิทธิในการเลือกที่จะไปเสนอซื้อกับผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆ ที่สามารถให้ราคาและคุณภาพได้ในแบบที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นจึงควรทำข้อตกลงกับร้านค้ารายอื่นๆ ในการกำหนดราคาขั้นต่ำ เพราะเมื่อเราทำข้อตกลงกับกับร้านค้าอื่นๆ ในเรื่องราคาแล้ว ลูกค้าก็จะไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้มากนัก 2.กลุ่มซัพพลายเออร์ที่รวมกลุ่มกันเพื่อลดอำนาจในการต่อรองกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการที่ต้องเจอกับซัพพลายเออร์ที่มีจำนวนน้อยแล้วยิ่งเลี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ได้ยากเพราะทางเลือกเราย่อมน้อยลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าเมื่อเรากำหนดราคาเองไม่ได้ก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการทำธุรกิจของเรานั้นสูงขึ้น 3.มีคู่แข่งหน้าใหม่ๆ เข้ามาลงทุน ส่วนแบ่งการตลาดและกำไรที่เคยมีสูงก็ต้องลดลงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นควรสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้าจนเกิดเป็นความจงรักภักดีได้เช่นกัน แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เปิดตัวมา ลูกค้าก็จะยังคงใช้บริการสินค้าและบริการของเราต่อไป และสร้างความโดดเด่นที่เลียนแบบได้ยากเข้าไว้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่ยากขึ้น 4.ลูกค้าของเรานั้นสามารถหาสินค้าที่มาแทนสินค้าของเรา โดยสินค้าทดแทนนั้นอาจมีราคาที่ถูกกว่าหรือมีคุณภาพบางส่วนที่ดีกว่าของเรา จนตัดสินใจที่จะเลิกซื้อสินค้าและใช้บริการของเราแล้วหันไปเลือกใช้สินค้าทดแทนแทน ดังนั้นเราต้องดึงจุดเด่นแทน เช่น มีแพคเกจที่ทำให้สินค้าของเราดูมีคุณค่าและน่าซื้อมากกว่า 5.การแข่งขันของคู่แข่งที่มีอยู่ ล้วนส่งผลต่อการอัตราความรุนแรงในการแข่งขันแทบทั้งสิ้น และยิ่งตลาดไหนที่มีอัตราการแข่งขันที่รุนแรงแล้วนั้นธุรกิจก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่สูงตาม ดังนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือให้ดี

Posted in ธุรกิจ | Comments Off on ปัยจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจ