ยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนไปตลอดเวลา การทำธุรกิจแบบ Niche Market จึงน่าสนใจ

ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในเรื่องของการทำธุรกิจก็เช่นกัน ที่ต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นการการทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากรายอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถทำให้เราเป็นผู้นำทางธุรกิจเฉพาะทางได้

การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เรียกการทำธุรกิจประเภทนี้ว่า Niche Market คือการขายสินค้าให้กับคนเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่สินค้าที่ขายให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เช่น การเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอ้วน โดยการขายเสื้อผ้าคนอ้วน

การตลาดแบบ Niche Market มีคู่แข่งที่น้อย เพราะเจาะกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ดังนั้นหากเราค้นพบตลาดนี้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะกลายเป็นผู้นำตลาดได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะ เพราะประหยัดได้มาก เนื่องจากลงทุนในกลุ่มตลาดเล็กๆ ถึงแม้ผลตอบแทนจะได้ไม่มากเท่ากับการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ แต่ถ้าเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มจะมีเวลาในการศึกษาพฤติกรรม และวางแผนทำการตลาดไปเรื่อยๆ

Niche Market เป็นรูปแบบธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าที่เจาะตลาดกลุ่มใหญ่ แต่ไม่ใช่แข่งด้วยการตัดราคาสินค้าให้ต่ำลง ถ้าสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มได้ ก็สามารถเป็นผู้นำด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้าจะเชื่อว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เราไม่ต้องโฆษณามาก แต่ลูกค้าจะบอกต่อให้เราเอง เช่น โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ที่เด็กจะรู้กันดีว่า โรงเรียนไหนเก่งวิชาไหน เพราะผู้สอนต่างก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่ต่างกัน

ข้อเสียของการทำธุรกิจแบบ Niche Market เราต้องพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรามีกำลังในการซื้อมากพอที่จะทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอด Niche Market ที่มีกำลังซื้อจำกัดมากและไม่มีพื้นที่สำหรับขยายธุรกิจได้ในอนาคตอาจไม่คุ้มค่าการลงทุน และยังทำให้เสียเงินไปอย่างไม่คุ้มค่าอีกด้วย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มเล็กๆแต่สำคัญมาก มีผลในการขยายฐานลูกค้าของเราให้มากขึ้น