กลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในทางเศรษฐกิจ

จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจะทำอย่างไรดี จะประคับประคองธุรกิจอย่างไรยามเศรษฐกิจไม่ดี มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะช่วยธุรกิจนั้นเติบโตได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีด้วยกัน คือ

– ลงทุนน้อย ให้ได้กำไรมาก วิธีการเหล่านี้มีมานานตั้งแต่อดีต สมัยโบราณมาแล้วครับ เวลาที่สองเมืองรบพุ่งกันวิธีการที่จะชนะโดยเสียเสบียงไพร่พลให้น้อยที่สุดจะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันการทำตลาดด้วยการลงทุนน้อยๆ แต่ให้ได้ผลมากๆ ก็ได้แก่ การทำตลาดผ่าน social network เพราะในปัจจุบันตัวเลขของลูกค้าที่หันมาใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ

– ขายให้ถูกช่วงเวลา เพราะบางครั้งการขายสินค้าที่ไม่เหมาะกับกาลเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจนั้น สะดุดได้

– สะสมกำลังเสบียงให้พร้อม เช่น กำไรสะสม เครดิตการค้า และพนักงานเป็นต้น

– สงบสยบความเคลื่อนไหว เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่ดีตลาดฝืดเคือง การขยับขยายอะไรเกินตัวก็อาจทำให้กิจการถึงขั้นหายนะได้ บางทีการอยู่นิ่งๆ เพื่อให้พายุผ่านไปก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ดี

– การพัฒนา จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ

– กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งต้องใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น มั่นกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อใดที่เศรษฐกิจกลับมาดีลูกค้าก็จะกลับมาหานั้นเอง

– เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า การเตรียมเสบียงให้พร้อม การพัฒนา การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพที่เป็นไปของเศรษฐกิจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์

จากที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตในทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะให้ความสนใจในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจย่ำแย่ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองนั้นสามารถอยู่รอดต่อไปได้  และหากนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ให้เข้ากับธุรกิจ และมีความต้องการที่มากพอ ความสำเร็จก็คงไม่ไกลสักเท่าไรนัก