Monthly Archives: June 2015

กลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในทางเศรษฐกิจ

จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำจะทำอย่างไรดี จะประคับประคองธุรกิจอย่างไรยามเศรษฐกิจไม่ดี มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะช่วยธุรกิจนั้นเติบโตได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีด้วยกัน คือ – ลงทุนน้อย ให้ได้กำไรมาก วิธีการเหล่านี้มีมานานตั้งแต่อดีต สมัยโบราณมาแล้วครับ เวลาที่สองเมืองรบพุ่งกันวิธีการที่จะชนะโดยเสียเสบียงไพร่พลให้น้อยที่สุดจะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันการทำตลาดด้วยการลงทุนน้อยๆ แต่ให้ได้ผลมากๆ ก็ได้แก่ การทำตลาดผ่าน social network เพราะในปัจจุบันตัวเลขของลูกค้าที่หันมาใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ – ขายให้ถูกช่วงเวลา เพราะบางครั้งการขายสินค้าที่ไม่เหมาะกับกาลเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจนั้น สะดุดได้ – สะสมกำลังเสบียงให้พร้อม เช่น กำไรสะสม เครดิตการค้า และพนักงานเป็นต้น – สงบสยบความเคลื่อนไหว เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่ดีตลาดฝืดเคือง การขยับขยายอะไรเกินตัวก็อาจทำให้กิจการถึงขั้นหายนะได้ บางทีการอยู่นิ่งๆ เพื่อให้พายุผ่านไปก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ดี – การพัฒนา จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาปกติ … Continue reading

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off on กลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในทางเศรษฐกิจ